Ako investovať do akcií? Informácie pre pokročilých investorov

Kvalifikované investovanie na akciovom trhu je kombináciou troch dôležitých zručností: zníženie strát, diverzifikácia investičného portfólia a starostlivý výber predmetu investície. Zatiaľ čo prvé dva kroky sa zdajú byť pomerne jednoduché, výber toho, do čoho investovať svoj kapitál, taký jednoduchý nie je.

Na čo treba myslieť pri kúpe akcií?

Hlavnou zásadou každej investície je: nakupuj lacno a predávaj draho. Vzhľadom na to by sa mali kupovať lacné akcie, ktoré majú tendenciu rýchlo rásť. Podstatou celého procesu je správne sa rozhodnúť.

Pri hľadaní zdrojov investovania je vhodné pripomenúť, že potenciál poľských spoločností rastie. Príkladom je index WIG, ktorého hodnota za posledný rok vzrástla takmer o štvrtinu. Ukazuje sa teda, že investovanie do poľských spoločností môže byť veľmi výnosné.

Pred nákupom akcií však ešte treba zvážiť vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť predvídateľné zisky. Najdôležitejším z nich je inflácia, ktorá na jednej strane môže znížiť reálny príjem investora, ale na druhej strane mierny rast miery inflácie, ktorý sa predpokladá na rok 2018, môže viesť k býčiemu trhu. A to preto, že rast inflácie robí z akcií oveľa lepšiu alternatívu k “bezpečným” bankovým vkladom, kde vaše peniaze len strácajú na hodnote. Akcie môže ovplyvniť aj rast úrokových sadzieb, ktorý sa však nepredpokladá v aktuálnom roku, ale až o dva roky.

Aké sú zásady výberu akcií?

Najpodstatnejšou zásadou pokročilých investícií do akcií je šikovne predvídať nadchádzajúce trendy. Môžete tak urobiť na základe analýzy ziskov a strát z hospodárenia spoločností v predchádzajúcich rokoch. Sledovanie krokov vybraných spoločností je pri investovaní vašich prostriedkov do akcií nevyhnutné. Vysvetlíme si to na konkrétnom príklade.

Spoločnosť Esotiq&Henderson pôsobila do júla minulého roka v sektore módy a spodnej bielizne, ale segmenty tejto skupiny boli z hľadiska tržieb nevyrovnané. Hoci je Esotiq prosperujúcou značkou spodnej bielizne, podnikanie spoločnosti v oblasti módy nebolo na trhu dobre prijaté. Preto od júla minulého roka, keď sa spoločnosť Esotiq&Henderson rozhodla upustiť od podnikania v oblasti módy a sústredila sa len na rozvoj svojej siete spodnej bielizne, začali akcie spoločnosti rýchlo rásť. V období od septembra do októbra 2017 sa ich hodnota zvýšila o 50 % a rok uzavrela s nárastom o 150 % v porovnaní so začiatkom augusta. Kto teda investoval do spoločnosti hneď po tom, ako sa vzdala svojho módneho biznisu, ktorý bol pre ňu príťažou, mal šancu zarobiť na akciách spoločnosti 150 % v priebehu štyroch mesiacov.

Ďalším príkladom je prípad twitt na profile hry Cyberpunk 2077, produkcie spoločnosti CD Project SA, o ktorej sa kvôli prakticky neexistujúcemu marketingu vie len málo. Slogan “*beep*” bol prvou informáciou o tomto projekte, ktorá okamžite zdvihla zmrazené kotácie spoločnosti CD Project SA. Tento typ správania môže byť predpoveďou do budúcnosti, pokiaľ ide o pomerne veľký záujem o hru, ktorá sa práve vyvíja.

Ako si vybrať akcie, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť?

Otázka teda znie: Do čoho investovať? Najlepšou voľbou je rozhodnúť sa pre akcie plynule sa rozvíjajúcich odvetví. Tu je niekoľko príkladov:

Odvetviu IT sa darí už mnoho rokov a rok 2018 sa v tomto ohľade nebude nijako zvlášť líšiť od predchádzajúcich rokov. To však neznamená, že akcie každej spoločnosti v tomto odvetví budú prudko rásť. Kľúčové je predpovedať, ktoré konkrétne spoločnosti sa budú rozvíjať najrýchlejšie.

Na poľskej burze má obrovský potenciál spoločnosť CD Project, o ktorej sme sa už zmienili, ktorá je na pomedzí technológií a zábavného priemyslu. Na mnohých zoznamoch je považovaná za najsľubnejšiu spoločnosť na poľskej burze. Pokiaľ ide o zahraničné burzy, IT sektor v Číne rastie neuveriteľne rýchlo. Odborníci predpovedajú jasný nárast výdavkov na toto odvetvie a potenciálnych ziskov z neho v Ríši stredu.

Dobre to vyzerá aj s biotechnologickým priemyslom. Po mnohých rokoch chabých štartov v Poľsku sme na domácom trhu získali sľubné spoločnosti, ako napríklad Celon Pharma, ktorá v roku 2017 urobila obrovský skok. Hlavným dôvodom bol kvalitný výskum inovácií v biotechnologickom a farmaceutickom sektore.

Akým akciám sa teda vyhnúť?

Po oznámení správy o Brexite sa Spojené kráľovstvo stalo zdrojom odlivu investorov. Je síce pravda, že britský trh je stále veľmi silný a má šancu na lokálny rozvoj, ale medzinárodné transakcie sú, žiaľ, stále otázne. Situáciu zhoršujú chýbajúce presné dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou a žiadne presné informácie o tom, aké by mohli byť dôsledky odchodu z EÚ.

Afrika sa tiež stáva veľmi zlým miestom pre investície. Tento kontinent vždy priťahoval určitý druh investorov, hlavne tých, ktorí mali víziu medzery na afrických trhoch. Rozvíjajúce sa regióny Afriky sú však v skutočnosti veľmi rizikovým trhom. Hlavným dôvodom sú problémy ako korupcia, politická nestabilita a zanedbaná infraštruktúra. Len jedna z niekoľkých veľkých investícií v nestabilných afrických krajinách bude úspešná. Väčšina bohužiaľ stroskotá – často nepredvídateľným spôsobom.

A aké sumy by mal človek investovať do akcií?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá – akákoľvek suma, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby ste nestratili kvôli rozpätiu a účtovaným poplatkom.

Treba mať na pamäti, že absolútne nie je vhodné investovať len do jednej spoločnosti a od nej odvíjať celý svoj zisk. Kapitál by mal byť rozdelený aspoň do troch pozícií. Pokiaľ ide o minimálny vklad, platí pravidlo, že by mal byť dostatočne veľký, aby sa provízia účtovala v percentách, a nie v minimálnej výške, ktorú často určuje maklér. Ak je provízia 0,5 %, pričom minimálny poplatok je 5 PLN, vstupná suma je teda 1000 PLN. Pod touto sumou je provízia vyššia ako minimálnych 0,5 % a v prípade 500 PLN je už dvojnásobná, t. j. 1 %.

Minimálnu sumu je potrebné vynásobiť počtom spoločností, do ktorých chcete investovať, a potom je potrebné pripočítať ďalšie poplatky v závislosti od makléra. Všeobecne teda platí, že bezpečná minimálna suma na začiatok bude 1 000 eur, pridelená na akcie troch rôznych spoločností. Úspešná investícia tejto sumy peňazí, pri zohľadnení súčasnej ekonomickej situácie a skutočnosti, že peniaze sa investujú najmä do najperspektívnejších poľských spoločností, by mala priniesť zisk na úrovni 150 % ročne, pričom očakávaná miera inflácie je 2,5-3,0 %. Investovanie do akcií teda môže byť pre obchodníka, ktorý má dobré znalosti o investovaní, veľmi výnosné, najmä v porovnaní s vkladmi alebo dlhopismi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *