V súčasnosti sa veľká väčšina investícií uskutočňuje online. Technológia najviac podporuje dynamické a krátkodobé investície, takže s internetom sa zmenilo aj vnímanie a dostupnosť všetkých investičných nástrojov. Zmena sa týkala aj rozsahu – internet urobil z investovania niečo bežné.

Čo je on-line investovanie?

On-line investovanie je najpohodlnejšia forma investovania. Rovnako ako mnohé iné činnosti, ktoré si kedysi vyžadovali opustiť domov a ísť do správneho zariadenia, ako je napríklad správa bankového účtu alebo posielanie správ, investície sa za posledné dve desaťročia oveľa zjednodušili.

Ak chcete investovať online, musíte nájsť správneho brokera, ktorý vám umožní prístup na trh. Je ich dosť. Môžu to byť banky, maklérske domy, súkromné spoločnosti. Sprostredkovateľ za poplatok poskytuje investičnú platformu alebo investičné portfólio, prostredníctvom ktorého môžete vykonávať príkazy na nákup alebo predaj.

Typicky sa 100% operácie vykonávajú cez internet a všetky údaje o predmete investovania – akcie, dlhopisy, podielové listy a pod. sa ukladajú elektronicky. Investor teda nemá vytlačenú kópiu aktív, ktoré vlastní.

Výnimkou sú fyzické aktíva, ktoré si zo svojej podstaty vyžadujú skutočné uskladnenie alebo ochranu. Investície ako kovy a drahé kamene, drahé vína, komiksy alebo nehnuteľnosti sú zvyčajne v osobnej dispozícii investora. Stáva sa však, že niekto kúpi napr. investičné diamanty s možnosťou uskladnenia u sprostredkovateľa. V tomto prípade sa investícia príliš nelíši od nakladania s majetkom, ktorý má len elektronickú podobu.

Investovanie v minulosti a dnes

Určite bolo investovanie v minulosti oveľa časovo náročnejšie kvôli pomalšiemu toku a priepustnosti informácií. V súčasnosti sú všetky akciové indexy aktualizované takmer okamžite, no v minulosti boli takéto operácie limitované technológiou.

To však neznamená, že hodnota majetku sa nemohla rýchlo zmeniť. Na Čierny štvrtok, 24. októbra 1929, mohli hodnoty akcií dokonca klesnúť na nulu len za jeden deň, teda dávno pred érou elektronickej výmeny informácií.

Kam investovať online?

Prakticky každá banka ponúka nejaký druh on-line investovania, zvyčajne do veľmi obľúbených investičných fondov. Na druhej strane maklérske domy alebo iné typy spoločností ponúkajú prístup na peňažný trh alebo na burzu (domácu alebo zahraničnú). Začínajúcim investorom sa preto pri výbere obchodníka alebo makléra ponúka široký výber. Existujú aj rôzne weby, ktoré porovnávajú služby údajov sprostredkovateľov, ich platformy či účtované poplatky.

Čo je Forex?

Forex je najväčší peňažný trh na svete. Väčšina menových operácií sa vykonáva na Forexe. Má byť miestom hlavne pre veľkých hráčov – banky a obrovské spoločnosti, ktoré vedia hrať Forex, takže neustále realizujú rôzne druhy devíz.

Forex je však tiež veľmi obľúbeným miestom na investovanie na devízovom trhu. Dokonca aj individuálny investor môže (prostredníctvom brokera) získať prístup na Forex, aby mohol využiť veľmi populárny pákový efekt. Je to však jeden z najnáročnejších trhov, kde takmer 85 % investorov stráca väčšinu svojho kapitálu neúspešnými obchodmi. Držitelia rekordov sú však schopní zdvojnásobiť svoj kapitál za jeden deň a Forex stále priťahuje mnoho mladých investorov, ktorí veria v zarábanie peňazí na finančnom trhu.

Čo sú binárne opcie?

Ide o derivát finančných nástrojov používaných na investovanie na rôznych trhoch vrátane finančných. Investovanie do binárnych opcií zahŕňa špekulácie, či dané aktívum po určitom čase získa alebo stratí hodnotu. Je to zaujímavý spôsob investovania, pretože môže priniesť merateľný zisk, aj keď aktívum, ktoré je predmetom špekulácií, získa alebo stratí malý zlomok svojej vlastnej hodnoty.

Existuje niekoľko typov binárnych opcií. Tie najjednoduchšie a najobľúbenejšie spočívajú práve v špekuláciách, či aktívum získa alebo stratí svoju hodnotu. Existujú aj možnosti, v súvislosti s ktorými špekulujete, či aktívum dosiahne danú hodnotu, ako aj rebríkové opcie so stávkami na niekoľko možných hodnôt, ktoré môže aktívum dosiahnuť.

Na rozdiel od Forexu sú binárne opcie na poľskom trhu novinkou a sú dostupné len pár rokov. Sú však považované za jednoduchšiu a výnosnejšiu formu investovania ako finančný trh, investori ich oceňujú.

Bez ohľadu na zvolený spôsob investovania je to pre moderných investorov oveľa jednoduchšie, ako to bolo pre investorov pred niekoľkými desiatkami či dokonca niekoľkými rokmi. Nové finančné nástroje a rýchlejší tok informácií uľahčili začatie investovania na úroveň, ktorá sa v minulosti nikdy nedosiahla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *