Preskúmajte svet menových párov alebo ako hrať Forex

Existuje mnoho spôsobov, ako zvýšiť veľkosť svojich úspor. Dá sa to uskutočniť prostredníctvom krátkodobého prenájmu, investovaním do kótovaných spoločností, obchodovaním s nehnuteľnosťami alebo investovaním na Forexovom trhu. Forexový trh je fráza, ktorú pomerne často citujú investori, podnikatelia a ekonómovia.

Spoznajte trh alebo čo je Forex?

Forexový trh je decentralizovaný systém, ktorý funguje mimo regulovanej burzy. Transakcie prebiehajú od pondelka do piatku iba medzi obchodníkmi s menami z celého sveta s využitím moderných komunikačných zariadení ako sú telefóny, tablety, počítače alebo faxy. S menami sa obchoduje vo veľkom po celom svete – od Austrálie po Japonsko, Čínu, Stredný východ, Európu a západné pobrežie Spojených štátov. Je však potrebné pripomenúť, že Forexový trh nefunguje cez víkendy a počas štátnych sviatkov.

Ako hrať Forex?

A ako hrať Forex? Odpoveď je jednoduchá – opatrne. Mnoho začínajúcich investorov nerozumie pravidlám trhu a preto v krátkom čase príde o celý svoj kapitál. Preto je dôležité byť vhodne pripravený obchodovať s vašimi finančnými prostriedkami na tomto trhu tak, že na začiatku obchodujete iba s virtuálnymi peniazmi.

Odporúča sa začať investovať hrou s virtuálnymi peniazmi, ktoré sú dostupné pre každého začínajúceho investora. Každý budúci investor by sa mal dozvedieť o forexových mechanizmoch, nástrojoch a obchodných stratégiách. Ďalšou fázou je získavanie znalostí a systémové obchodovanie. Vyžaduje si to trpezlivosť a sebadisciplínu. Treťou fázou je generovanie ziskov na vašom virtuálnom účte. Až potom môžete prejsť do ďalšej fázy, ktorou je investovanie vlastných zdrojov do globálnych mien.

Obchodníci môžu založiť svoju investičnú stratégiu buď na konzervatívnych alebo agresívnych akciách. V prípade konzervatívnych investorov je miera rizika relatívne nízka, no nižšie sú aj reálne výnosy, ktoré má investor generovať. V prípade agresívnej stratégie investor nesie riziko aj niekoľkonásobne vyššie, ako je potenciálny zisk, ktorý môže na danej Forex investícii dosiahnuť.

Ako investovať na Forexovom trhu?

Pri investovaní na Forexovom trhu sa oplatí robiť informované rozhodnutia. Každému umiestneniu hotovosti by mal predchádzať špecifický výkaz ziskov a strát pre danú transakciu. Dobrý investor rozumie mechanizmom, ktorými sa riadi trh. Je to obrovský stroj, ktorý je ovplyvnený desiatkami faktorov. Preto musíte byť trpezliví s trhovými mechanizmami.

Na začiatku vašej Forexovej cesty je rozumné investovať relatívne malé sumy, aby ste sa vyhli značným stratám v prípade nesprávnych rozhodnutí. Je však chybou držať sa neustále nízkych súm, pretože potom obchodník nikdy nezíska skúsenosti potrebné na úspešné investovanie. Preto sa oplatí kontrolovať riziko investícií a neinvestovať veľké sumy peňazí príliš unáhlene. Najlepší hráči na trhu veria, že strata by nemala presiahnuť 2-3 percentá kapitálu.

Ako nastaviť ceny na Forexe?

Pre každú menu je možné vypočítať hodnotu PIP, takzvanú mieru presnosti kotácie danej meny. Inými slovami, PIP je najmenšia hodnota, o ktorú sa môže zmeniť cena meny. Predpokladá sa, že je to 0,0001 meny. Napríklad výmenný kurz eura sa môže zmeniť z 4,11452 na 4,11453 alebo 4,11451. Ide o podiel časti meny a jej aktuálneho výmenného kurzu.

Ako čítate Forexové grafy?

Existujú rôzne spôsoby čítania grafov mien na Forexe. Prvou metódou je Price Action. Týka sa analýzy minulých udalostí, ktoré sa môžu v budúcnosti opakovať. Táto metóda umožňuje pomerne jednoducho interpretovať sviečkové grafy. Sviečkové grafy by ste mali čítať nasledovne (v závislosti od viditeľných grafických prvkov):

  • sviečky s dlhým tieňom znamenajú, že v rámci konkrétnej investície sa zvyšuje neistota,
  • sviečky s dlhým tieňom a krátkym telom naznačujú rastúcu silu konkrétnej investície,
  • dlhá sviečka ponuky naznačuje, že analyzovaný nástroj predali mnohí investori v rámci danej časovej jednotky, ale nájsť preň kupcov bolo ťažké,
  • dlhá sviečka ponuky v rastúcom trende naznačuje, že došlo len k dočasnému zvýšeniu ziskov z nástroja, ktorý predtým prinášal obmedzený príjem.

Ako určiť úrovne podpory a odporu na Forexovom trhu?

Analýza situácie na Forexovom trhu si často vyžaduje správnu interpretáciu úrovne podpory a rezistencie pre daný nástroj na vyššie uvedenom trhu. Úroveň podpory a rezistencie je stav, v ktorom je ponuka a dopyt po danom nástroji v rovnováhe. Inými slovami:

  • úroveň rezistencie je situácia, v ktorej sa cenová hladina, výmenný kurz daného menového páru už nezvyšujú a trend je klesajúci,
  • úroveň podpory je situácia, keď aktuálny výmenný kurz menového páru prestáva ďalej klesať a identifikuje sa opačný trend (nárast).

Rezistencia je cenová hladina, pri ktorej výmenný kurz menového páru prestáva rásť a začína klesajúci trend. Support je cenová hladina, pri ktorej výmenný kurz menového páru prestáva klesať a začína stúpajúci trend.

Čím dlhšie je obdobie, počas ktorého cenová hladina tvorí rezistenciu alebo podporu, tým je jej význam väčší. Napríklad trend za posledné dni je výraznejší ako čiara nakreslená trendom z niekoľkých hodín.

Ako čítať trendové čiary na Forexe?

Je to umenie, ktoré dáva najlepším hráčom na Forexe príležitosť byť na vrchole a znásobiť svoj kapitál. Trendová čiara obsahuje informácie o odraze, ktorého trend má tendenciu pokračovať, a prielomu, tj trend vykazuje známky slabosti, zatiaľ čo zisky rastú. V závislosti od situácie trendová čiara obsahuje informácie o kúpe alebo predaji ako o najlepšom riešení pre investora.

Byť oceňovaným forexovým obchodníkom si vyžaduje skúsenosti a odbornosť. Dôležitá je aj intuícia, vyrovnanosť a riskovanie. Odpoveď na otázky, ako investovať na Forexe a ako čítať Forexové grafy, spočíva v očakávaniach, finančných možnostiach a odborných znalostiach investora. Neexistuje dokonalý spôsob, ako hrať Forex, aby ste z neho vyťažili maximum. Stačí byť rozvážny a vedieť robiť rozumné rozhodnutia, ktorým predchádzali vhodné analýzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *