Ako bezpečne investovať do investičných fondov: analýza

Ako Slováci bohatnú a ich úspory rastú, stále viac ľudí hľadá bezpečný spôsob uloženia peňazí. Špičkové investičné fondy sú jednou z najobľúbenejších foriem investovania, ktorá sa javí ako atraktívna vďaka prísnej právnej úprave a transparentnosti. Bohužiaľ, táto transparentnosť je často iluzórna.

Čo by ste mali zvážiť pri výbere investičných fondov

V prvom rade by ste si mali uvedomiť mieru rizika. Vzhľadom na svoju povahu môžu fondy zahŕňať investície s rôznymi úrovňami rizika straty. Je na investorovi, aké riziko chce podstúpiť.

Mali by ste sa vyhnúť fondom, ktoré poskytujú nejasné informácie o investičnom riziku. Buďte obzvlášť opatrní pri fondoch, ktoré tvrdia, že sú 100% bezpečné, pričom sľubujú, že vám umožnia znásobiť vaše aktíva. Takéto príležitosti sa takmer nikdy nestávajú a každá zázračná šanca na zisk sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukáže ako pokus o podvod, v ktorom prehrajú všetci účastníci fondu.

Existujú aj fondy založené ľuďmi, ktorí nevedia nič o trhoch, na ktorých sa snažia investovať. Čo je horšie, často im chýbajú znalosti aj o obchodovaní s investičnými fondmi. Takéto fondy sú založené na chybných analýzach a často aj na emóciami zaťaženom prístupe k aktívam, ktoré sú silne späté s geopolitikou (napríklad fond, ktorý počíta s rozpadom Európskej únie a ktorý založil odporca tejto inštitúcie). Domnienky založené na emóciách sú takmer vždy nesprávnou voľbou pri investovaní, a to aj v prípade fondov.

Ako teda bezpečne investovať do fondov?

Primárne pravidlo, ktoré by ste mali pri investovaní dodržiavať, je poznať sektor, do ktorého chcete investovať. Inými slovami, nemali by ste sa spoliehať na to, čo hovoria tvorcovia fondov – o svojej ponuke budú hovoriť len veľmi vysoko. Aj investičné fondy s najhoršími prognózami, ktoré investori s akýmikoľvek skúsenosťami považujú od začiatku za odsúdené na neúspech, boli propagované ako inovatívne, bezpečné a určite prinášajúce nesmierny zisk.

Tiež by ste sa nemali príliš spoliehať na zisky, ktoré fondy zarobili v minulosti. V mnohých prípadoch je totiž fond, ktorý v priebehu jedného roka až troch rokov získal 30 % na hodnote, dobrou investíciou do budúcnosti. Avšak definujúcou črtou trendu je, že v určitom bode dosiahne vrchol a obráti sa; preto je obdobie tesne pred vrcholom tým najhorším možným časom na nákup podielových listov fondu.

Niekoľko príkladov odporúčaných investícií v roku 2018

zahraničné podielové fondy veľmi dobrý. To však platilo len pre rozvíjajúce sa európske alebo americké spoločnosti z technologického alebo biotechnologického sektora. Rekord vytvoril Quercus Global Growth, celkom nový fond, ktorý je založený na akciách rôznych biotechnologických spoločností z Európy. Vo všeobecnosti väčšina podfondov Quercus veľmi dobre zodpovedala prognózam trendu – veľmi úspešný bol aj fond založený na akciách tureckých spoločností (Quercus Turkey), ako aj Quercus lev., fond s pákovým efektom založený na indexe WIG20.

Celkovo je však vidieť, že rok 2017 bol rokom, v ktorom dominovali fondy obsahujúce akcie spoločností z vyspelých krajín západnej Európy a zo Spojených štátov amerických. Prakticky každý investičný fond pôsobiaci v tejto oblasti dosahoval uspokojivú návratnosť investícií.

Niekoľko príkladov odporúčaných investícií v roku 2018

Keďže už vieme, do ktorých fondov sa oplatí investovať, musíme sa naučiť, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Fondy peňažného trhu sú najrizikovejšie a najčastejšie utrpia straty. Bez ohľadu na spôsob investovania, tak pre fondy, ako aj individuálnych investorov, je to práve devízový trh, ktorý spôsobuje najväčšie percento strát – až 85 %.

Rok 2017 priniesol aj straty vo fondoch, ktoré jednoducho mali nesprávne prognózy. Najznámejší z nich je „Eurogeddon“: fond založený na predpoklade, že sa eurozóna rozpadne. Fond mal zarobiť na očakávanom poklese hodnoty európskej meny. Po rokoch neustáleho zmenšovania kapitálu Eurogeddonu bol fond v polovici roka 2017 definitívne rozpustený. Ďalší fond, vychádzajúci z podobne riskantného predpokladu, že ceny akcií najväčších spoločností kótovaných na Varšavskej burze cenných papierov (podľa indexu WIG20) klesnú, tiež utrpel stratu, čo nie je prekvapujúce.

Čo sa týka menej zjavných zlyhaní, uplynulý rok nebol pre komoditný trh priaznivý. Najväčšie straty na hodnote zaznamenali fondy založené na komoditách. Rok 2017 nebol priaznivý ani pre investície do spoločností so sídlom v Afrike. Spomedzi všetkých akcií zahraničných spoločností zaznamenali rekordne vysoké straty, na rozdiel od takmer celého zvyšku sveta, práve africké spoločnosti.

Investičné fondy sú určite atraktívnou formou investovania kapitálu. Ich najväčšou výhodou je vysoká dostupnosť a možnosť vybrať si fond, ktorý plne zodpovedá predpovediam investora. Právna transparentnosť je tiež to, čo priťahuje ľudí, ktorí sa ešte nikdy nezaoberali žiadnymi investíciami. Fondy môžu samozrejme umožniť investorom zarobiť solídne zisky, ale môžu tiež spôsobiť obrovské straty. V tomto smere sa táto forma investovania nelíši od iných foriem. Preto je dobré vedieť, ako investovať do fondov bezpečne a aké pravidlá dodržiavať, aby ste neprišli o úspory.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *